Penyediaan Pelan Perniagaan

Posted on 12 October 2008. Filed under: Finance, Pelan Perniagaan | Tags: , |

Penyediaan Pelan Perniagaan Rancangan Perniagaan (RP)

1.Satu dokumen bertulis yang menerangkan secara menyeluruh tentang perniagaan atau projek yang hendak dijalankan.

2.Merupakan pelan induk perniagaan yang menerangkan kajian-kajian yang telah dibuat dan langkah-langkah yanbg akan diambil pada masa hadapan untuk membangunkan perniagan, ramalan dan jangkaan serta cara-cara pelaksanaan strategi perniagaan

Kegunaan (RP)

 • Membolehkan usahawan melihat dan menilai projek secara objektif, kritikal dan praktikal.
 • Menjadi garis panduan untuk pengurusan perniagaan.
 • Mengkaji dan menilai sama ada projek yang akan dilaksanakan berdayamaju atau sebaliknya.
 • Meyakinkan pihak-pihak tertentu terhadap idea-idea perniagaan dan sebagai asas bagi cadangan pembiayaan.
 • Mengagihkan sumber-sumber yang terhad dengan lebik baik.

Pengumpulan Maklumat Penyediaan (RP)

 • Rekod dan data dalaman sesebuah perniagaan
 • Statistik
 • Data ekonomi
 • Data perdagangan
 • Penyelidikan pasaran

Kandungan (RP)

1. Jadual Kandungan
2. Ringkasan eksekutif RP/sinopsis RP
3. Pengenalan
4. Tujuan Penyediaan RP
5. Latar belakang perniagaan/syarikat
6. Latar belakang pemilik
7. Rancangan organisasi/pengurusan
8. Rancangan pemasaran
9. Rancangan pengeluaran/operasi
10. Rancangan kewangan
11. Jadual pelaksanaan projek
12. Rumusan

Penyediaan (RP)

1. Pengenalan

 • Nama Syarikat
 • Jenis Perniagaan yang diceburi
 • barangan/perkhidmatan yang ditawarkan
 • lokasi premis
 • tarikh perniagaan dimulakan
 • latar belakang industri dan tren pasaran
 • Senario masa hadapan

2. Tujuan Penyediaan RP

Nyatakan sama ada:

 • memohon pembiayaan kewangan dari pihak-pihak tertentu
 • merancang pelaksanaan projek baru
 • untuk dijadikan garis panduan dalam menguruskan perniagaan
 • atau lain-lain tujuan

3. Latar Belakang Perniagaan/Syarikat

 • Nama perniagaan
 • Alamat, No. Telefon
 • Bentuk perniagaan
 • Kegiatan utama
 • Tarikh mula/hendak memulakan perniagaan
 • No. Pendaftaran Perniagaan
 • Modal permulaan, modal dibenar
 • Nama dan alamat pemegang saham
 • Nama bank (jika ada)
 • No. Akaun Perniagaan(jika ada)

4. Latar Belakang Pemilik/Ahli Kongsi/Pemegang Saham

 • Nama, alamat, no. telefon
 • Kelulusan akademik
 • Pengalaman/kemahiran

5. Rancangan Organisasi/Pengurusan

 • Matlamat dan strategi syarikat
 • Struktur/carta syarikat
 • Senarai kakitangan pengurusan
 • Senarai perjawatan
 • tanggungjawab setiap jawatan
 • imbuhan/gaji bagi setiap jawatan

6. Rancangan Pemasaran

 • Analisis Pasaran
 • untuk membuat ramalan jualan yang baik, maka perlu buat analisis keatas pelanggan, pasaran dan barangan/ perkhidmatan.
 • mengkaji arah aliran pasaran dalam industri bagi perniagaan yang dijalankan.
 • mengukur saiz pasaran iaitu jumlah potensi pasaran dalam sesuatu kawasan dalam jangkamasa tertentu (eg. setahun).
 • Barangan/Perkhidmatan – ciri-ciri serta kelebihan yang dimilikinya serta faedah-faedahnya.
 • Mengenalpasti pelanggan/pengguna barangan atau perkhidmatan tersebut.
 • Persaingan bagi barangan/perkhidmatan tersebut.
 • Ramalan Jualan
 • syer pasaran bagi barangan/perkhidmatan.
 • Strategi Pemasaran
 • Strategi pemasaran secara keseluruhan
 • bagaimana syarikat akan menghadapi persaingan
 • kelebihan perniagaan jika dibandingkan dengan pesaing dari segi, kualiti, harga, lokasi, imej dan sebagainya
 • Strategi barangan
 • faktor-faktor yang boleh menarik pelanggan
 • Strategi harga
 • penentuan harga
 • tawaran harga dan sebagainya.
 • Strategi Pengedaran
 • cara pengedaran dibuat
 • kos-kos yang terlibat
 • rancangan jangka pendek dan jangka panjang jualan tersebut
 • Strategi promosi
 • teknik-teknik promosi yang akan dijalankan
 • Belanjawan pemasaran

7. Rancangan Pengeluaran/Operasi

 • Barangan/perkhidmatan yang dikeluarkan termasuk kuantitinya.
 • Proses pengeluaran (jika bidang pembuatan)
 • Keupayaan pengeluaran
 • Rancangan pengeluaran
 • jumlah pengeluaran
 • keupayaan maksimum
 • penyimpanan stok
 • Senarai bahan mentah (jika ada)
 • Senarai buruh/pekerja terlibat dalam pengeluaran/perkhidmatan
 • Pengendalian mesin/peralatan

8. Rancangan Kewangan

Bahagian ini bertujuan untuk mempastikan sejauh mana kebenaran andaian-andaian yang dibuat berkaitan dengan pasaran, jualan dan kos-kos yang terlibat. Ramalan/andaian yang dibuat perlu realistik supaya ia boleh digunakan untuk penilaian dayamaju projek dan juga sebagai alat kawalan belanjawan.

Bahagian ini merangkumi :

 • Kos pelaksanaan projek
 • Sumber pembiayaan
 • modal sendiri
 • pinjaman bank
 • sewa beli
 • lain-lain
 • Proforma aliran tunai – bulanan dan tahunan (3 – 5 tahun)
 • Proforma Penyata Pendapatan – tahunan (3 – 5 tahun)
 • Analisis Titik Pulang Modal

9. Jadual Pelaksanaan Projek
Untuk menunjukkan peringkat-peringkat pelaksanaan sesuatu projek.

10. Rumusan/Justifikasi
Memberi alasan kukuh bagi meyakinkan pihak-pihak tertentu tentang dayamaju projek/perniagaan tersebut.

Nota:
Sumber rujukan
– ‘Asas Keusahawanan’ oleh Pusat Pembangunan Usahawanan Malaysia (MEDC)
– ‘Outline for a Business Plan’ – Arthur Young.

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: