PERMOHONAN PINJAMAN TABUNG MODAL PUSINGAN (KOPERASI)

Posted on 24 October 2008. Filed under: Finance | Tags: , , , , |


Pinjaman yang ditawarkan

Jenis Pembiayaan

Pinjaman

Tempoh Pembiayaan

1. Pembiayaan Tanpa Cagaran Sehingga RM50,000 Maksimum 5 Tahun
2. Pembiayaan Bercagar RM50,001 hingga RM10,000,000 Maksimum 20 Tahun

Jenis-jenis Pinjaman/ Pembiayaan

 1. Modal Pusingan

  i. Pengguna
  ii. Kerja-kerja Kontrak
  iii. Perkhidmatan
  iv. Ar-Rahnu/ Kredit
 2. Pembangunan Hartanah
  i. Pinjaman Sementara (Bridging Finance)
  ii. Bayaran Premium
  iii. Kos Pembangunan
 3. Pemilikan Harta
  i. Beli Tanah/ Bangunan/ Kilang
  ii. Ubahsuai/ Baikpulih
  iii. Pembinaan Bangunan
 4. Pengangkutan
  i. Pembelian Kenderaan
 5. Asas Tani
 6. Pertanian
 7. Perindustrian
 8. Mesin/ Jentera

Syarat dan Cara Memohon

Koperasi yang layak memohon adalah seperti berikut:-

 1. Berdaftar di bawah Akta Koperasi 1993 dan dikawal selia oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia;
 2. Telah didaftarkan tidak kurang daripada 18 bulan dan akaunnya telah diaudit;
 3. Projek yang akan dilaksanakan adalah berdaya maju (viable);
 4. Pentadbiran dan pengurusan koperasi mematuhi Akta Koperasi 1993, Peraturan Koperasi 1995
  dan Undang-Undang Kecil Koperasi;
 5. Pengurusan perakaunan adalah teratur, kemas kini dan penyata kewangan semasa telah diaudit; dan
 6. Projek yang akan dibiayai memberi manfaat kepada anggota-anggota dan koperasi.

Cara Memohon

Semua permohonan hendaklah dikemukakan kepada pejabat SKM Wilayah yang menyelia koperasi.
Dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti berikut:-

Borang Permohonan Pembiayaan TMP
(Borang ini boleh didapati daripada pejabat SKM Wilayah/ Negeri atau; muat turun di sini)
3 salinan
Cabutan minit Mesyuarat Agung yang meluluskan had maksimum keterhutangan
yang disahkan oleh Lembaga.
3 salinan
Cabutan minit Mesyuarat Lembaga yang meluluskan cadangan untuk memohon
pinjaman/ pembiayaan TMP-SKM yang disahkan oleh Lembaga.
3 salinan
Senarai Anggota Lembaga semasa (seperti kehendak peraturan 17
Peraturan-Peraturan Koperasi 1995) yang disahkan oleh Lembaga.
3 salinan
Cabutan Undang-Undang Kecil Koperasi yang membenarkan Koperasi menjalankan
projek berkenaan yang disahkan oleh Lembaga.
3 salinan
Penyata kewangan lengkap teraudit bagi 3 tahun terakhir. 3 salinan

Penyata terimaan dan bayaran bulanan bagi tahun semasa yang disahkan
oleh Lembaga.

3 salinan
Penyata bank bagi 3 bulan terakhir. 3 salinan
Kertas kerja projek. 5 salinan
Dokumen cagaran (di mana perlu). 3 salinan

Sebarang pertanyaan atau penerangan lanjut berkaitan dengan permohonan boleh dirujuk kepada pegawai
SKM Wilayah yang menyelia koperasi.

Permohonan Yang Tidak Dipertimbangkan

 1. Permohonan pembiayaan untuk membiayai projek yang dilaksanakan oleh anak syarikat koperasi,
  atau pihak lain;
 2. Permohonan pembiayaan untuk tujuan pelaburan dalam saham; dan
 3. Permohonan pembiayaan untuk membiayai projek yang bertentangan dengan Hukum Syariah.

Tujuan Pembiayaan

 1. Untuk membiayai projek ekonomi yang dilaksanakan dan dimajukan oleh koperasi sendiri.
 2. Wang pembiayaan hendaklah digunakan bagi tujuan seperti mana yang diluluskan.
 3. Sebarang perubahan tujuan penggunaan perlu mendapat kelulusan Jawatankuasa
  Kumpulan Wang Amanah TMP terlebih dahulu.

HAK CIPTA 2008 ® SURUHANJAYA KOPERASI MALAYSIA

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: