HYIP

PELABURAN SAYA, HAK SAYA!

Posted on 18 October 2008. Filed under: Banking, Finance, HYIP, Pelaburan, Perbankkan | Tags: , , , , , |

Pengenalan
Apabila anda membuat pelaburan dengan membeli stok dalam sesebuah syarikat, anda mengharapkan syarikat tersebut menyalurkan keuntungan dan memberikan anda pulangan yang baik bagi pelaburan tersebut. Walau bagaimanapun, sering kali berlaku, pelabur menyaksikan nilai pelaburan mereka mengecut melalui amalan tadbir urus korporat yang lemah oleh pemegang saham yang mengawal atau pengurus korporat. Salah laku tadbir urus korporat yang mendapat publisiti besar-besaran menyaksikan orang dalam “mencuri” aset syarikat dengan pelbagai cara, atau pengarah-pengarah yang berkali-kali gagal melaksanakan tanggungjawab fidusiari mereka untuk melindungi aset dan kepentingan syarikat serta mendorong syarikat membuat projek yang rugi. Ini berlaku kerana banyak pemegang saham minoriti jahil terhadap hak mereka dan juga tidak menyedari bahawa mereka tertindas. Apabila menyedarinya, selalunya mereka mengambil pendekatan yang pasif dan mentah terhadap kekurangan amalan tadbir urus yang baik tersebut, dan tidak mengambil sebarang tindakan. Apabila mereka memutuskan untuk mengambil tindakan, mereka kurang pengetahuan tentang hak, pilihan dan saluran yang betul untuk meluahkan perasaan tidak puas hati. Mereka juga mungkin tidak menyedari, sehingga terlambat, bahawa terdapat tempoh masa yang ditetapkan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan. Kita juga acap kali melihat pelabur runcit dipujuk membeli produk pelaburan seperti derivatif yang didagangkan di bursa, atau dana unit amanah yang tidak bersesuaian dengan kehendak risiko dan objektif pelaburan mereka. Pelabur seumpama ini mungkin akhirnya akan kerugian lebih banyak wang daripada yang boleh ditanggung oleh mereka apabila nilai pelaburan mereka naik turun di pasaran. Sering kali, mereka menyalahkan nasib malang sebagai penyebab kerugian itu berlaku, kerana mereka tidak menyedari bahawa mereka mempunyai hak untuk dilindungi daripada tatalaku perantara pasaran yang tidak profesional.

Anda Mempunyai Hak

Sebagai pelabur, anda mempunyai:

(i) hak sebagai pemegang saham sesebuah syarikat; dan
(ii) hak sebagai pelanggan produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi daripada broker saham/remisier atau broker/wakil berdaftar niaga hadapan atau syarikat pengurusan/ejen unit amanah.

Di Malaysia, hak pelabur dilindungi bawah beberapa undang-undang sedia ada, iaitu bawah Akta Syarikat 1965 (CA) Akta Suruhanjaya Sekuriti 1993(SCA), Akta Perindustrian Sekuriti 1983 (SIA), Akta Niaga Hadapan 1993 (FIA), Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 (SICDA) dan peraturan Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL), Bursa Dagangan Sekuriti dan Sebut Harga Automasi Malaysia (MESDAQ) dan Bursa Derivatif Malaysia (MDEX).

Bahagian ini bertujuan untuk memberikan panduan bagaimana anda, sebagai pelabur, boleh melaksanakan:

 • hak untuk mendapatkan maklumat;
 • hak untuk menyuarakan pendapat; dan
 • hak untuk mengemukakan aduan.

Hak Untuk Mendapatkan Maklumat

Maklumat yang bertepatan masa dan boleh dipercayai meningkatkan keupayaan pelabur untuk membuat penilaian lebih baik dan menentukan keadaan pelaburan mereka – sama ada ekuiti, derivatif yang didagangkan di bursa atau dana unit amanah. Apakah jenis maklumat yang perlu dicari oleh pelabur? Dan, di manakah maklumat tersebut boleh didapati?

Ekuiti

Satu masalah besar yang dihadapi oleh pelabur runcit ialah, mereka tidak tahu bagaimana hendak mula menilai merit dan prestasi syarikat tersenarai awam (PLC). Hasil daripada penilaian anda akan memberikan panduan sama ada hendak melabur atau tidak, terus melabur atau mengeluarkan pelaburan daripada syarikat tersebut.

Sebagai permulaan, beri perhatian kepada perkara-perkara yang berikut:

Perniagaan teras – Perniagaan teras ialah apa yang terbaik dilakukan oleh sesebuah syarikat, dan pelabur perlu mengetahui bahawa lembaga pengarah dan pihak pengurusan tidak sepatutnya menerokai perniagaan baru tanpa penilaian terhadap kebolehan dan tenaga kerja syarikat. Kebiasaannya, perniagaan baru mestilah boleh diselaraskan dengan perniagaan teras.
Profil pengarah dan jawatankuasa pengurusan – Peranan pengarah ialah memandu hala tuju syarikat, dan lembaga pengarah bertanggungjawab untuk meluluskan pelan strategik dan menyediakan haluan strategik untuk pertumbuhan syarikat. Selain terlibat dalam proses membuat keputusan korporat, lembaga pengarah juga bertanggungjawab memastikan perniagaan diuruskan dengan betul. Oleh itu, para pelabur seharusnya berpuas hati bahawa para pengarah dan pihak pengurusan cukup cekap dalam menguruskan dan merancang pertumbuhan berterusan perniagaan syarikat.
Amalan tadbir urus korporat dan kawalan dalaman – Etika perniagaan memainkan peranan penting dalam persekitaran perniagaan moden, dan amalan tadbir urus korporat yang baik menanamkan keyakinan pelabur terhadap syarikat. Perlu juga ada satu sistem yang kawalan dalaman yang kukuh untuk melindungi pelaburan pemegang saham dan aset syarikat. Ini termasuklah mengenal pasti risiko utama serta pelaksanaan sistem yang sesuai untuk menguruskan risiko tersebut.
Data kewangan – Laporan kewangan menyediakan pelabur dengan sedikit asas untuk memahami dan menilai keupayaan syarikat untuk mendapatkan keuntungan dan aliran tunai.

Selain laporan tahunan, BSKL menetapkan supaya semua syarikat tersenarai menerbitkan laporan kewangan interim setiap tiga bulan. Semua perkara penting perlu di laporkan dalam akaun interim ini. Pelaporan suku tahunan berguna bagi pelabur yang mempunyai syak wasangka terhadap prestasi sesebuah syarikat. Tanpa pelaporan suku tahunan, syarikat boleh menyembunyikan berita buruk untuk tempoh setengah tahun atau lebih.

Urus niaga pihak berkaitan – Walaupun urus niaga pihak berkaitan tidak semestinya “salah laku”, penzahiran segera urus niaga begini adalah antara cara untuk melindungi kepentingan syarikat. Penzahiran membolehkan pemegang saham menilai urus niaga pihak berkaitan bagi memastikan urus niaga ini dilakukan mengikut syarat-syarat yang tidak membawa lebih kebaikan berbanding jika dilakukan sebaliknya.
Liabiliti kontingen – Liabiliti kontingen melibatkan kemungkinan rugi yang timbul daripada kejadian tidak pasti pada masa akan datang. Penzahiran maklumat mengenai liabiliti kontingen akan membantu pengguna laporan kewangan untuk menilai prestasi kewangan yang ada sekarang dan yang dijangkakan, serta kedudukan kewangan syarikat.

Mendapatkan Maklumat

Maklumat mengenai PLC boleh didapati daripada pelbagai sumber, iaitu melalui media cetak dan penyiaran, melalui perkhidmatan talian, melalui internet dan lain-lain. Sumber maklumat yang disenaraikan di bawah mudah didapati oleh semua pelabur.

1. Laporan tahunan menyediakan maklumat terkini yang berguna tentang kegiatan syarikat bagi tahun terdahulu dan mengandungi maklumat mengenai semua perkara yang disebut di atas.

Pelabur perlu mengambil perhatian bahawa dari 1 Januari 2002, pindaan kepada Listing Requirements of the KLSE memerlukan ahli lembaga pengarah syarikat tersenarai untuk memasukkan dalam laporan tahunan satu pernyataan bahawa mereka telah melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dan mematuhi amalan terbaik yang digariskan dalam Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia. Ini termasuklah satu pernyataan mengenai keadaan kawalan dalaman dalam kumpulan syarikat secara keseluruhan.

Bagi pemegang saham sedia ada, laporan tahunan mengandungi maklumat yang cukup bagi mereka mengemukakan soalan berkaitan kepada para pengarah dan pihak pengurusan kanan pada mesyuarat agung tahunan. Bagi bakal pelabur pula, laporan tahunan sepatutnya memudahcarakan penilaian mengenai nilai syarikat tersebut sebelum membuat keputusan sama ada hendak melabur atau tidak.

2. Tapak web BSKL (www.klse.com.my) menyediakan lebih banyak maklumat terkini mengenai syarikat tersenarai di bursa saham.

Antara maklumat yang boleh didapati daripada tapak web itu ialah:

 • maklumat ringkas mengenai aktiviti dagangan harian setiap lima minit
 • pengumuman syarikat tersenarai, seperti:
  • hasil kewangan suku tahunan
  • hak, seperti dividen, terbitan bonus, terbitan hak dan bayaran faedah
  • perubahan dalam maklumat korporat, iaitu jawatankuasa audit, lembaga pengarah, ketua pegawai eksekutif, setiausaha syarikat dan pendaftar
  • amaran pelabur seperti penggulungan petisyen, perintah pencegahan, pelantikan pentadbir khas dan lain-lain.
 • surat pekeliling kepada pemegang saham
 • akaun teraudit tahunan dan laporan tahunan.

Tapak ini juga menyediakan pautan kepada tapak web sebahagian daripada PLC.

3. Halaman perniagaan akhbar harian tempatan dan penerbitan lain yang meliputi kewangan, perancangan kewangan dan perniagaan, adalah antara sumber maklumat yang baik Sebagai contoh, satu ulasan dalam sebuah akhbar mingguan berbahasa Inggeris mengenengahkan fakta mengenai sebuah PLC sedang mengalihkan lebih daripada RM404 juta kepada unit lain untuk mendapat faedah sedangkan sepatutnya syarikat itu memberikan bayaran dividen lebih tinggi atau terbitan saham bonus. Walaupun urus niaga itu tidak menyalahi undang-undang, pemegang saham minoriti yang tidak puas hati dengan urus niaga tersebut boleh menyoal lembaga pengarah pada mesyuarat agung tahunan mengenai isu ini.

4. RAM dan MARC – Sebahagian PLC turut menerbitkan sekuriti hutang sebagai jalan alternatif untuk mendapat pembiayaan daripada pasaran. Walaupun tiada keperluan bagi bon ditarafkan, pada masa ini semua terbitan hutang di Malaysia ditarafkan oleh, sama ada Agensi Penarafan Malaysia (RAM) atau Malaysian Rating Corporation (MARC).

Penarafan bon direka bentuk untuk membantu pelabur menilai nilaian kredit syarikat penerbit, iaitu, keupayaan membuat pembayaran pada masanya. Penarafan bon disemak dan ditingkatkan secara berkala sepanjang hayat bon tersebut. Pemegang saham PLC yang memiliki terbitan bon boleh menggunakan penarafan ini sebagai petunjuk tentang kedudukan syarikat. Contohnya, sesebuah syarikat yang diletakkan dalam pengawasan penarafan atau diturunkan taraf , boleh jadi menandakan berlaku kemerosotan dalam perniagaan syarikat tersebut.

Anda boleh mendapat maklumat penarafan penerbit yang terkini di tapak web RAM (www.ram.com.my) dan MARC (www.marc.com.my). Pengumuman penarafan turut dikeluarkan dari semasa ke semasa di halaman perniagaan akhbar harian.

5. Layari tapak web Suruhanjaya Sekuriti (SC) (www.sc.com.my) untuk melihat, antara lain, senarai perantara berlesen dan amaran pelabur.
6. Tapak web pendidikan pelabur (www.min.com.my) menyediakan maklumat asas mengenai melabur di pasaran modal Malaysia.

Derivatif yang Didagangkan di Bursa Instrumen derivatif ialah satu kontrak yang nilainya bergantung pada, atau diperoleh daripada, nilai sesuatu aset pendasar (seperti harga komoditi, kadar faedah dan harga saham) atau sesuatu indeks. Disebabkan sifat leveraj kontrak derivatif, pelabur sepatutnya memahami dengan jelas penggunaan derivatif dan risiko yang terbabit sebelum menerokai dagangan niaga hadapan dan opsyen.

Derivatif yang didagangkan di bursa sudah ada di pasaran modal Malaysia sejak 1995. Pada masa ini, ada lima produk yang didagangkan di MDEX, iaitu:

 • Niaga hadapan minyak sawit mentah
 • Niaga hadapan indeks komposit BSKL
 • Opsyen indeks komposit BSKL
 • Niaga hadapan kadar faedah tiga bulan KLIBOR
 • Niaga hadapan Sekuriti Kerajaan Malaysia lima tahun
Tapak web MDEX (www.mdex.com.my) merupakan tapak permulaan yang baik untuk mendapatkan maklumat asas pasaran derivatif Malaysia. Sebahagian daripada maklumat yang boleh didapati di tapak web ini ialah:

 • data harga tertangguh bagi lima kontrak niaga hadapan dan opsyen
 • spesifikasi kontrak bagi setiap instrumen derivatif
 • satu bahagian mengenai sumber pendidikan yang menyediakan perincian mengenai aplikasi mekanisme dan urus niaga kontrak niaga hadapan dan opsyen MDEX
 • senarai ahli berlesen (maklumat ini juga boleh didapati di tapak web SC) untuk mengelakkan berurusan dengan syarikat dagangan indeks/komoditi lani tidak sah.

Selain itu, untuk memastikan bahawa pelabur menyedari dan memahami apa yang terbabit dalam urus niaga kontrak derivatif, peraturan MDEX menetapkan broker niaga hadapan memberikan kepada pelanggan mereka:

 • penjelasan mengenai sifat kontrak,
 • spesifikasi dan butir terperinci terma penting bagi setiap kontrak yang pelanggan mereka ingin berurus niaga
 • pernyataan mengenai penzahiran risiko,

sebelum urus niaga dijalankan. Pelanggan juga perlu memperakui resit bagi maklumat di atas.

Dana Unit Amanah Dana unit amanah ialah skim pelaburan yang menjana wang daripada banyak pelabur yang berkongsi objektif pelaburan yang sama.

Ada banyak jenis dana unit amanah yang kini terdapat di pasaran, misalnya dana pendapatan, dana pertumbuhan modal, dana pertumbuhan agresif, dana terimbang, dana berkaitan indeks, dana bon, dana pasaran wang, dana Islam dan dana amanah harta.

Apabila memutuskan untuk melabur dalam dana unit amanah, anda perlu mencari maklumat mengenai:

 • pemegang saham, lembaga pengarah dan kakitangan pengurusan utama syarikat pengurusan untuk menilai kekuatan kewangan, rekod prestasi dan kepakaran syarikat tersebut dan kakitangannya. Ini kerana, selain pemasaran dan pentadbiran dana, syarikat pengurusan tersebut turut menguruskan pelaburan, iaitu wang anda.
 • objektif dan strategi pelaburan dana, had pelaburan, portfolio semasa dan sebarang ulasan mengenai prestasi terkini.
 • prestasi lepas dana tersebut. Pelabur diingatkan bahawa walaupun rekod prestasi sesuatu dana boleh dijadikan panduan kepada prestasi akan datang, ia tidak boleh dijadikan jaminan. Sesuatu dana yang menunjukkan prestasi baik pada masa lepas mungkin tidak dapat mengulanginya pada masa akan datang dan begitu juga sebaliknya
Prospektus

Setiap dana unit amanah mempunyai prospektus yang perlu dibaca dengan teliti sebelum membuat sebarang keputusan untuk melabur dalam dana tersebut. Anda mesti meminta prospektus terkini kerana prospektus diperbaharui setiap tahun.

Undang-undang menetapkan bahawa prospektus unit amanah mengandungi semua maklumat sewajarnya yang diperlukan dan dijangkakan oleh pelabur dan penasihat pelabur untuk bagi tujuan membuat penilaian bermaklumat terhadap skim unit amanah.

Oleh itu, prospektus mengandungi, antara lain:

 • maklumat mengenai syarikat pengurusan dan pemegang amanah
 • maklumat mengenai objektif pelaburan, strategi dan butir-butir terperinci lain dana tersebut
 • penerangan mengenai profil pelabur yang paling bersesuaian dengan dana tersebut
 • bayaran dan caj
 • maklumat masa lalu mengenai prestasi dana yang telah beroperasi lebih daripada satu tempoh kewangan

Pelabur perlu menyedari bahawa hanya skim unit amanah yang diluluskan oleh SC boleh ditawarkan untuk jualan kepada orang awam di Malaysia. Dana yang diluluskan boleh dikenal pasti melalui kulit luar prospektus, yang mengandungi pernyataan bahawa satu salinan prospektus tersebut telah didaftarkan dan diserah simpan dengan SC.

Laporan tahunan dan interim Syarikat pengurusan dikehendaki menerbitkan sekurang-kurangnya dua laporan dana berhubung dengan setiap tahun kewangan bagi dana tersebut. Tujuan kedua-dua laporan dana ini ialah untuk menyediakan semua maklumat yang perlu bagi membolehkan pemegang unit menilai prestasi dana dalam tempoh kewangan yang diperkatakan.

Laporan tersebut mesti mengandungi maklumat mengenai:

 • peruntukan aset skim tersebut pada tarikh laporan, termasuk butir-butir mengenai perubahan penting dalam peruntukan aset itu semenjak laporan terakhir
 • prestasi skim
 • tinjauan terhadap pasaran yang skim tersebut membuat pelaburan dalam tempoh berkenaan
 • penilaian terhadap prospek masa hadapan pasaran yang skim tersebut membuat pelaburan, dan strategi yang dicadangkan bagi skim tersebut berdasarkan penilaian
 • laporan pemegang amanah yang menyatakan sama ada syarikat pengurusan telah menguruskan skim tersebut dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh surat ikatan amanah dan undang-undang berkaitan. Peranan pemegang amanah ialah bertindak sebagai penjaga aset dana tersebut, dan pemegang amanah perlu, secara aktif, mengawasi pentadbiran dana oleh syarikat pengurusan untuk melindungi kepentingan pemegang unit.
 • jawatankuasa Syariah atau laporan jururunding (jika berkenaan), yang menyatakan sama ada dana itu telah ditadbir mengikut prinsip-prinsip Syariah
 • penyata kewangan bagi tempoh dalam kajian
 • laporan juruaudit

Iklan dan bahan promosi

Pelabur mungkin bergantung kepada iklan dan bahan promosi unit amanah untuk membuat keputusan pelaburan. Oleh itu, untuk memastikan iklan dan bahan promosi unit amanah adil, seimbang dan tepat seboleh mungkin, kelulusan daripada SC diperlukan sebelum iklan dan bahan promosi tersebut boleh dikeluarkan. Iklan dan bahan-bahan promosi yang diluluskan mempunyai kod kelulusan yang bermula dengan huruf “SC/PM”, dan tertera dengan jelas.

Walaupun terdapat begitu banyak maklumat yang diperlukan, pelabur perlu amat berhati-hati. Banyak daripada maklumat itu berguna, tetapi malangnya, banyak juga yang salah. Oleh itu, para pelabur perlu berhati-hati dalam mempertimbangkan kesahihan dan keandalan maklumat pelaburan yang diperoleh daripada semua sumber, terutama maklumat yang tidak diminta, yang terdapat di internet.

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Performance ASB dari tahun 1990

Posted on 15 October 2008. Filed under: Banking, Finance, HYIP, Pelaburan, Perbankkan | Tags: , , , , |

Tahun

Dividen

Bonus

1990

8.0

6.0

1991

8.5

4.0

1992

7.5

5.0

1993

9.0

4.5

1994

9.5

4.5

1995

10.0

3.0

1996

10.25

3.0

1997

10.25

1.25

1998

8.0

2.5

1999

10.50

1.5

2000

9.75

2.0

2001

7.0

3.0

2002

7.0

2.0

2003

7.25

2.0

2004

7.25

2.0

2005

7.25

2.0

2006

7.20

1.5

2007

7.30

1.25

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Bank Negara Malaysia raided Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd.

Posted on 15 October 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan | Tags: , , , , , , , , , , , , |

Ref No: 10/08/03
Embargo: For immediate release
Bank Negara Malaysia Raided Four Companies on Suspicion of Conducting Illegal Deposit Taking & Money Laundering Activities
On 13 October 2008, Bank Negara Malaysia raided Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd., Jazmeen (M) Sdn. Bhd, Noradz Travel & Services Sdn. Bhd., and Eastana Farm Industries Sdn. Bhd. under Section 25(1) of the Banking and Financial Institutions Act (BAFIA) 1989 and Section 4(1) of the Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act (AMLATFA) 2001. Section 25(1) of BAFIA 1989 prohibits any person from receiving, taking, or accepting deposits without having a valid license, whereas Section 4(1) of AMLATFA 2001 prohibits any person from engaging in, or attempting to engage in, or abetting the commission of money laundering activities.
The raids were conducted at the premises of the companies in Kuala Lumpur, Selangor and Negeri Sembilan following complaints received from members of the public. Relevant assets and documents of the companies were seized for purpose of the investigation.
Any person or company who commits an offence under Section 25(1) of BAFIA 1989 shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding RM10 million or to imprisonment for a term not exceeding 10 years or to both. Any person or company who commits an offence under Section 4(1) of AMLATFA 2001 shall on conviction, be liable to a fine not exceeding RM5 million or to imprisonment for a term not exceeding 5 years or to both.
Members of the public are advised to be cautious of investment schemes promoted on the internet, through phone calls or through seminars conducted by individuals or companies that are not licensed or authorized by Bank Negara Malaysia to accept deposits or to conduct foreign currency dealings. A list of all licensed institutions that accept deposits is available on Bank Negara Malaysia’s website at http://www.bnm.gov.my.
For further enquiries, members of the public can contact Bank Negara Malaysia at the following contact points:
Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
(Walk-in Customer Service Centre)
Ground Floor, Block D
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
BNMTELELINK (Customer Service Call Centre)
1-300-88-5465 or
E-mail: bnmtelelink@bnm.gov.my
Bank Negara Malaysia
13 October 2008

NABIL KATA : “LU PIKIRLAH SENDIRI”

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Dina KELAB TAQWA ? atau KOTAQWA ?

Posted on 12 October 2008. Filed under: Banking, Finance, HYIP, Pelaburan, Pelan Perniagaan, Pendapatan Aktif, Perbankkan | Tags: , , , , , |

The Central Bank of Malaysia logo.

Image via Wikipedia

Bank Negara Malaysia Investigates Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its Related Companies
________________________________________
Bank Negara Malaysia is currently investigating Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its related companies suspected of conducting illegal deposit taking and money laundering activities. These illegal activities are offences under subsection 25(1) Banking and Financial Institutions Act 1989 (BAFIA) and subsection 4(1) of Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 (AMLA) respectively.

The raids on Pan Phoenix Dina Sdn Bhd and its related companies were conducted today in the premises of this company in Kota Bharu and Kuala Lumpur following complaints received from members of the public. Relevant assets and documents of the companies were seized for purpose of investigation.

Members of the public are reminded not to place money or deposits with companies not licensed by Bank Negara Malaysia or to be involved in any get rich quick scheme to avoid losing their hard earned money. A list of all licensed institutions that accept deposits is available on Bank Negara Malaysia’s website at http://www.bnm.gov.my. Members of the public should contact Bank Negara Malaysia for enquiries and further advice at the following address and telephone contact numbers:

Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK )
(Walk-in Customer Service Centre)
Ground Floor, D Block,
Jalan Dato’ Onn
50480 Kuala Lumpur
Telephone:

BNMTELELINK : 1-300-88-5465 or
Hotlines : 03 2691 0824 / 2692 6482 / 2698 2810 / 2694 2143
Fax: 03 2698 7467

E-mail: bnmtelelink@ bnm.gov.my

Bank Negara Malaysia
8 April 2008

Koperasi Taqwa (PAN-PHOENIX DINA HOLDINGS BERHAD)
suite 11-03, level 11,wisma goldhill
67, jln raja chulan
kl
No Telefon: 0320722212,0320727212

Syer wajib Koperasi Taqwa ialah RM500.Nak topup syer pon dgn gandaan RM500.Dividen tahunan akan dibayar setiap tahun sebanyak 16% ke 30%.
Selain syer yang ditawarkan,Koperasi Taqwa juga mempunyai skim pelaburan atau produk kewangan.Contoh salah satu pelaburan KOTAQWA:

Modal pokok = RM5000
Faedah/Dividen = 2% seminggu

RM5000*2%= RM100 seminggu = RM400 sebulan

Boleh top-up pelaburan mengikut gandaan RM5000

Kontrak 2 tahun (2 tahun-renew contract),perjanjian (stamping agreement) disediakan oleh pihak koperasi.Kontrak boleh disambung sekiranya ahli berminat menyambung pelaburan.MOdal pokok tidak hangus.Boleh dikeluarkan sekiranya tidak mahu menyambung kontrak setelah 2 tahun.
sebenarnya kita di malaysia timur ini automatik dibawah Kelab Taqwa dan bukannya KOTAQWA.sebabnya waktu kita masuk dulu kita telah menandatangani perjanjian dengan Kelab ini dan bukanya KOTAQWA.Pasal hibah tu akaunnya under Kelab Taqwa dan bukannya KOTAQWA.
untuk makluman tuan Urang KK kad keahlian boleh diperolehi dengan pejabat dina di KK.
Aku ada dengar juga brita yang menyatakan KOTAQWA amik duit Ustaz harun, 40Juta, pengasas DIna. Then pas dapat duit tu, diaorang berpecah. sekarang, KOTAQWA x lagi dismping dina. Kini Kelab Taqwa Malaysia KTM adalah dibawah USTAZ Harun. jadi baik masuk bawah Ustaz.
bagune Wisma Harun Mat Saat, kubah kaler merah tu hok dekat kile Rohm Wako tu HOK MILIK KELAB TAQWA buke KOPERASI TAQWA, Koperasi Taqwa ni duduk di jale Penkale Chepa dekat tanjung chat Bagunanan warna kuning.
ada lagi yang tak tau ka?? dina dan kotaqwa dah berasingan bulan 1 2008 lagilah.. aku pun terkena jugak, separuh pelaburan aku dalam dina separuh lagi dalam kotaqwa.. yang aku heran masa aku tambah pelaburan tu.. aku isi borang tambah pelaburan, bukan buat pelaburan baru.. tup tup bulan 3 2008 aku tahu dina dan kotaqwa dah berpecah.. aku bukan nak tuduh mana mana pihak yang betul atau salah.. tapi duit yang aku labur dalam dina, hibah dapatlah tapi tak sepenuhnya.. bayar mingguan macam mula mula dulu. tapi lepas raya ni gigit jari lagi ni, hibah tak masuk punn… duit yang dalam kotaqwa tu he he he.. dah bermacam alasan yang aku dengar, 10 juta lah apalah. pemodal tak bayar lagilah. dan bermacam macam lagilah.. last skali aku call dia suruh banyakkan doa lah pulah..
kata kotaqwa sebelum dalam msg yg dihantar kepada funder kotaqwa menunggu bayaran dari rakan kongsi bernilai 10 juta,dan akan diselesaikan sebelum 15 september,dan sekiranya xdapat sebelum 15 september datang ofis buat laporan, ada someone yg buat laporan sbb tempoh yg dujanjikan xmasuk maka dibahagi lagi tempoh sebelum raya,hasilnya samapi skrg xdapat dapat n xda kabo berita, pernah saya cuba menghubungi no 0179261164 (nama dirahsiakan)yang sebelumni xda masalah,tp tiba-2 no tersebut xda dalam perkhidmatan,kalau saudara saudara dalam dina or kotaqwa dapat bantu or bagi maklumat yg soheh boleh x kasi no telifon,ofis kotaqwa or somebody yang boleh dihubungi,tlglah,saya perlukan bantuan,tlglah bagi cadangan yg mmebina,tanpa ada sumpah seranah dan sebagainya,saya berharap sgt dalam bln yang mulia dan berkat ini
wassalam
Yup, cuba call # ini: 0199318321 , kak sue ( pegawai dina)
mungkin anda akan mendengar perjelasan yg lebih baik..
khabarnya DINA sudah membuat bayaran hibbah kembali..
1.Smart Tax- Modal x hangus. Pembayaran hibah dilakukan mingguan/bulanan.Modal dipulangkan kembali selepas 2 tahun.. 2.Smart Dina-Modal tidak dikembalikan tapi pembayaran hibahnya adalah 240%.. 3.Smart Taqwa-skim ni sesuai utk biznesman.
Saya menyertai KTM(Kelab Taqwa Malaysia) pd bulan April lalu. Sblum DINA disiasat oleh BNM, saya dibayar mengikut Jadual tapi tlah tertangguh 2 bulan masa siasatan dijalankn. Bila dah clear, pmbayaran disambung semula dan 2 bulan lalu dibayar pd setiap minggu hingga skrang.
Mengikut perjanjian, sumbangan akan matang selepas 24 bulan. Jika nak sambung akan diserap masuk dlam program persatuan usahawan dina untuk tempoh 8 tahun lagi.Jika tak nak teruskan, jumlah sumbangan akan dikembalikan pd ahli.
Setakat ini payment masuk pd setiap Isnin. So far ok lah. Mudah2an akan brkekalan.:D :)paid
Untuk menikmati setiap program yang disediakan oleh Kelab Taqwa Malaysia(KTM) , individu tersebut perlu menjadi ahli terlebih dahulu.

-Wajib-
Yuran kemasukkan = rm25.00
Yuran tahunan =rm25.00
Membership kad =rm30.00
Dina dipunyai oleh PAN-PHOENIX DINA HOLDINGS BERHAD

Cabang perniagaan DINA HOLDINGS:

1. Oil and gas
2. Metal n scrap metal
3. Gold
4. Properties
5. IT (broadband)
6. Trading
7. Halal Product
8. Etc

Sumber dari berbagai forum malas nak edit… di K K kalau nak tahu lebih lanjut gi jelah ke ofis dia di Kingfisher tingkat 1 bawahnya kedai barangan produk diaorang Dina.. ada maklumat lebih lanjut ceritalah kat aku…

Reblog this post [with Zemanta]
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Lagi mengenai Gemilang Mirza.

Posted on 10 October 2008. Filed under: Banking, Finance, HYIP, Pelaburan, Perbankkan | Tags: , , , , |

Kadazan Dusun

Tuhun Islam pinokianu mooi do kikoimaan aadas om au osuvak

15th September, 2008 PAPAR: Minonuu i Hahansanon Layat Uvang Pantai Manis, i Datu Haji Abdul Rahim Ismail do tuhun ngaavi Islam mooi do mongigit koimaan di aadas om umivad mantad osuvak mimbalanja.

Ka disido, tuhun ngaavi Isalam nopo nga mositi momuginavo kobituahan vuhan Ramadan Al-Mubarak miampai mimang do koimaan doun kotundunan i kosudong miampai kopokionuan do Islam.

Tumanud disido, monumbozo do abaabazan ngaavi di kikavo kotundunan ontok vuhan Ramadan Al-Mubarak diti nopo nga okon noopo ko ponuu’an do ugama nga nogi iso tonggungan sosial kumaa doid tinimungan di okuang konosipan tavasi.

Datuk Abdul Rahim Ismail, isido ponogi i Poniikon Kotinanan Kobuuon Saba Malaysia (LKIM). Minonoos do mogisusuvai koimaan di tavasi om kosudong miampai kopokionuan do syarak miaga do mongukab kodos songovian om monohuod toi’ bersedekah’ kumaa doid di okuang konosipan tavasi do maan.

Minoboos isido diti di ontok pinopohombus pason id Abaabazan Mongukab Kodos om Kopotunuzan Titaak Kotundunan kuminaa doid Fakir Mosikin, Tanak Aiso Mohoing, tina osonguhunan, i nakaanjul id sosoiba do Mosogit Raudhatul Ilmiyyah, Kampung Kuala do doiti di tadau Koonom nakataib.

Abaabazan nokomoi, i pinaanjul do Upis Buuan Kobuuon Layat (UPKR) N.22 Pantai Manis miampai sokodung do Koupisan Ahal Ugama Islam Pogun Sabah (JHEAINS), Syarikat Gemilang Mirza Sdn Bhd om Kotinanan Kokuasaan Mosogit Raudhatul Iliyyah Kampung Kuala, i sabaagi hamin mononompuan.

Ahansan i Abdul Rahim mooi do tohuod di pinataak diti do kaanu monginggaan vinagat otoguvang do tanak ngaavi aiso mohoing om kaanu manaak kosivatan kumaa doid dioho montok momiumon kapanaandakan Ramadan om Hari Raya Aidilfitri di maso dumonto, ka disido.

Ontok ponogi diho, isido, i ponogi Ponovohi Huguan Umno Boogizan Papar, nga minongondos nogi do pininggisoman do Syarikat Gemilang Mirza Sdn Bhd (Botugan Momumunda Cemerlang Nazatan Pogun Sabah 2008) tu ohuduk nogi do minanaak tohuod kotundunan ontok ababazan nokomoi om pinapaanjul abaabazan mongukab kodos nokomoi i tumanud disido do kosudong do ombitanan do boogizan ngaavi suvai.

“Ahansan tokou do miampai kivaa diho abaabaaan miaga diti, kapanaak iho do kounsikaan kumaa doid tanak ngaavi aiso mohoing di kogompit,” ka disido.

Naamot diho, id pason di Potunud Ponguhudan do Gemilang Mirza Sdn Bhad, i Ag. Binting Pg. Mat Salleh, minoboos do nopiumanan do boogizan disido do nohoou montok umampai manaak tohuod kumaa doid dioho i momoguno dino.

Ka disido, tohuod diho nopo nga okon ko komozon o komponi nokomoi do popoopokito nga iho nopo, sabaagi iso kotundunan ‘jariah’ om ponginsomokan tikid timpu do komponi.

Tumanud disido, id koposozon, id nomboo do kivaatuhun do kotihombus kahantoi id nazaatan savat om iho nopo nga tumimpuun mantad id nazatan siibo.

Ka disido, kahansanan do sakadai di pinataak diti do kaanu manakadai om gunoon tavavasi do mononoimo ngaavi id pinosuat do boogian ponguhudan mangangazu.

Minoboos i Ag. Binting do ontok potitikid minduduuk Vuhan Ramadan, kopiuman o boogizan disido do kaandaman di aahom kozo, id nomboo o pikagasan piobpinoizan sabaagi do tuhun Muslimin do aanu pogioton tu au kohiiu o boogizan disido do popouhu titaak kumaa doid dioho di momoguno.

Naamot diho, pinapataak nogi i Abdul Rahim do titaak id kavo misin pongihik sakot kuminaa doid ponguhudan mosogit nokomoi, i nambit di poniikon dino, i Abdul Rahman Haji Akop.

Potindapou nogi doid abaabazan nokomoii Buuan Kobuuon Layat (PKR) Pantai Manis, i Amri Haji Abu Bakar, Hahansanon Puu Parlimen Papar, i Ashlie Kassim, Imam Uvang , i Haji Japar Abdullah, Puteri Umno Papar, buuan ngaavi mogigizon om tuhun mogigizon pososoihi.

Di petik dari : http://www.newsabahtimes.com.my/nstweb/fullstory/21705

P/s : Entah apa – apa tapi yang saya faham sikit sikit adalah kisah kehadiran Datu Haji Abdul Rahim Ismail ke satu majlis sempena bulan Ramadhan dan salah seorang VIp nya adalah Pengarah Gemilang Mirza Sdn Bhd, Ag. Binting Pg. Mat Salleh. dengar – dengar YB ni pun melabur jugaklah tapi tak tahu berapa. betulkah ni? ada sesiapa yang nak tolong betulkan???

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

FOREX (BELAJAR : PART 1)

Posted on 10 October 2008. Filed under: Banking, Finance, FOREX, HYIP, Pelaburan, Perbankkan | Tags: , |

Introduction   | 


SELLING USD/JPY Contract

A USD/ JPY contract consists of 100,000 USD and well is quoted with spread of 5 points (and minimum quote fluctuation of 0.01) margin requirement is $ 1000 per contract.

A client believes that the US Dollar is overvalued and will weaken against the Japanese Yen. To exploit the situation the client intends to sell USDJPY.

USDJPY is quoted at 117.30/35. The client sells (5 ) lots at 117.30. This requires a total deposit of $5,000. The client requires a minimum deposit of $1,000 for each position.

The US Dollar does in turn weaken dramatically against the Japanese Yen and prices therefore fall to 116.25/30. The client reacts to the news by closing his position he therefore BUYS (5) lots of USDJPY at 116.30. The client has made exactly 100 points. (117.30-116.30).

If the client SOLD USD/ JPY at 117.30 and bought back at 116.30 then the 1.00 profit will be represented in US Dollars as ( 117.30 – 116.30 ) * 100,000 / 116.30 = $ 859.85 per contract . This results in a total profit of $ 4299.25 (859.85 * 5 contracts).

1. Sell 5 USDJPY @ 117.30 – Buy 5 USDJPY @ 116.30 +100 points profit
2. (117.30 – 116.30) * 100,000 * 1) / 116.30 +$859.85 per contract
3. $859.85 * 5 (No. of Contracts) +$4,299.25 gross profit
*Commission charges are NOT included in the above calculations.  

Interest adjustments will only be enforced if the client holds positions into future trading days, rather than settling positions (with an equal and opposite position) intra day.

 
 
 
 

FOREX

Buying STERLING DOLLAR Contract

A GBP/USD contract consists of 100,000 GBP and well is quoted with spread of 5 points (and minimum quote fluctuation of 0.0001) margin requirement is $ 1500 per contract.

A client believes that the Sterling is undervalued and is due to rise in the future against the US Dollar. To exploit the situation the client intends to buy GBPUSD.

GBPUSD is quoted at 1.8940/45. The client buys 5 lots at 1.8945. This requires a total deposit of $7,500. The client requires a minimum deposit of $1,500 for each position.

GBPUSD prices fall to 1.8900/05. The client reacts to the news by closing his losing position; he therefore sells 5 lots of GBPUSD at 1.8900. Therefore the client has lost 0.0045, or 45 points (1.8945 – 1.8900).

If the client BOUGHT at 1.8945 and SOLD back at 1.8900, then the 0.0045 loss will be represented in US Dollars as: (1.8900 – 1.8945) * 1 * 100,000 = – $450 per contract. This results in a total loss of $2,250 ($450 * 5 contracts).

1. Buy 5 lots GBPUSD @ 1.8945 – Sell 5 lots GBPUSD @ 1.8900 – 0.0045
2. (1.8945 – 1.8900) * 1 *100,000 = – $450 – $450 per contract
3. -$450 * 5 (No. of contracts) = -$2,250 $2,250 gross loss
*Commission charges are NOT included in the above calculations.  

Interest adjustments will only be enforced if the client holds positions into future trading days, rather than settling positions (with an equal and opposite position) intra day.

Summer Daylight Saving Time (GMT)
PRODUCT SYMBOL TRADING HOURS
(MON-THU)
TRADING HOURS
(FRI)
CURRENCIES      
EURO VS US DOLLAR EURUSD 0000-2400 0000-1900
US DOLLAR VS JAPANESE YEN USDJPY 0000-2400 0000-1900
GREAT BRITISH POUND VS US DOLLAR GBPUSD 0000-2400 0000-1900
US DOLLAR VS SWISS FRANC USDCHF 0000-2400 0000-1900
AUSTRALIAN DOLLAR VS US DOLLAR AUDUSD 0000-2400 0000-1900
US DOLLAR VS CANADIAN DOLLAR USDCAD 0000-2400 0000-1900
CURRENCY CROSSES      
EURO VS GREAT BRITISH POUND EURGBP 0000-2400 0000-1900
EURO VS JAPANESE YEN EURJPY 0000-2400 0000-1900
EURO VS SWISS FRANC EURCHF 0000-2400 0000-1900
US DOLLAR INDEX   0000-2400 0000-1900
 
Standard Time (GMT)
PRODUCT SYMBOL TRADING HOURS
(MON-THU)
TRADING HOURS
(FRI)
CURRENCIES      
EURO VS US DOLLAR EURUSD 0000-2400 0000-2000
US DOLLAR VS JAPANESE YEN USDJPY 0000-2400 0000-2000
GREAT BRITISH POUND VS US DOLLAR GBPUSD 0000-2400 0000-2000
US DOLLAR VS SWISS FRANC USDCHF 0000-2400 0000-2000
AUSTRALIAN DOLLAR VS US DOLLAR AUDUSD 0000-2400 0000-2000
US DOLLAR VS CANADIAN DOLLAR USDCAD 0000-2400 0000-2000
CURRENCY CROSSES      
EURO VS GREAT BRITISH POUND EURGBP 0000-2400 0000-2000
EURO VS JAPANESE YEN EURJPY 0000-2400 0000-2000
EURO VS SWISS FRANC EURCHF 0000-2400 0000-2000
US DOLLAR INDEX   0000-2400 0000-1900

*The terms may change depending on the market situation. Please refer to our announcement or call to our dealing room for most updated information.
The cut off time for all Finance Fees calculations, and also generating statements, is set for all our products to 20:30 GMT – UK Summer Time (21:30 GMT – UK Winter Time). It means that all orders executed before the cut-off time will appear on todays statement. All orders executed after the cut-off time will be for next trading day. Please note that the closing times of our products are unaffected by this

a. Price Limits

No Price Limits on forex trading.

 
 


b. Profit and Loss Calculation

Profit and Loss in the Quote Currency (floating and realized profit/loss converted to US$): (1)
US Dollar/Japanese Yen (USDJPY), US Dollar/Swiss Franc (USDCHF), US Dollar Canadian (USDCAD)

((Sell Price – Buy Price) * Contract Size * Number Of Contracts)/Closing Price = Profit/Loss in US$

Profit and Loss in US$: (2)
Euro/US Dollar (EURUSD), British Pound/US Dollar (GBPUSD), Australian Dollar/US Dollar (AUDUSD)

(Selling Price – Buying Price) * Contract Size * Number Of Contracts = Profit/Loss in US$

*Commission charges are NOT included in the above calculations.

 
 


c. Financial Fee Calculation

Interest Calculation : (1)
Dollar/Yen (USDJPY), Dollar/Swiss (USDCHF), Dollar/Canadian (USDCAD)

((Contract Size * Number of Contracts * Interest Rate) / 360) * Number of Days = US$ Interest Fee

Interest Calculation : (2)
Euro/US Dollar (EURUSD), British Pound/US Dollar (GBPUSD), Australian Dollar/US Dollar (AUDUSD)

((Opening Price * Contract Size * Number of Contracts * Interest Rate) / 360) * Number of Days = US$ Interest Fee

Storage Fee Calculation: (3)
Storage Fee Rate * No. of Days * No. of Contracts = Storage Fee

 
 

*The terms may change depending on the market situation. Please refer to our announcement or call to our dealing room for most updated information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why Forex?

Advantage trading Forex

The forex trading market is an international market in which money is bought and sold freely and with no outside intervention. The prices of one currency against the other is decided solely by the participants of the market, by the laws of supply and demand. In this sense the forex market is indeed perfect in that it is a completely free market. It is also a relatively safe market, since, if anyone would want to manipulate the market or corner it, they would have to operate with tens of millions of dollars, which would be absurd.

The forex market has several advantages, which make it an ideal trading market for many people who do or do not have any knowledge of other markets. It takes only a short tutorial to have you playing like a pro. In addition, the forex market is fast. The prices can go up and down several times a day, and there is no end to the combinations that you can get. In addition, in time, with the proper training, you can become a professional Forex trader and even help other people come into the exciting world of Forex. What is best of all is that the Forex trading market is today the biggest market in the world, and there is no end to the number of trades and transactions that you can make.

Advantage of the Online Forex Spot Transactions

The Forex spot market has a huge advantage because after you see a price of a certain currency on your computer screen, you can immediately buy or sell that currency and get the current price for your trade. This gives you a spot on connection to the online Forex market, and you are sure that you are not missing anything, because it’s real time.

The fact that the online Forex spot market is concurrent, allows for the many trades to take place each day, and eventually is one of the reasons why the online Forex market is a very quick option to make money. Unlike the regular stock market, the Forex market is much more dynamic, so you don’t have to sit and wait for changes in your stock. You can view your currency on the spot, and if you don’t like it from one minute to the next, you can go and sell it immediately and not suffer any unnecessary losses.

Accordingly, once you have noticed that the currency you invested in has risen enough, and is saturated, you can decide to sell it and reap the profits. The Forex spot market is seen in it’s real time glory through the charts offered by technical analysis, so you can view the dynamics by yourself.

sources : HY Markets.

Ps : SORRY BELUM ADA MASA NAK TRANSLATE NANTILAH KALAU SENANG AKU TRANSLATE ATAU CARI YANG DALAM BAHASA MELAYU PUNYA.

ADA SESIAPA YANG NAK KONGSI ILMU BAGILAH KOMEN, THANKS…

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Maxcash Revolutions. MLM or HYIP?

Posted on 8 October 2008. Filed under: Finance, HYIP, MLM, Pelaburan | Tags: , , , , |

Sorry to MaxCash Revolutions ©®TM

dont know to contact you all how to have permission to copy n paste from your web to my viewer

please contact me if this news un approtiated or cannot be publish

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Ada sesiapa dah join Buluhmas?

Posted on 7 October 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan | Tags: , , |

Buluhmas Enterprise Sdn. Bhd. (813712-M)
SKIM PENCEN YANG DIPERKENALKAN :-
1) RUNCIT ( Modal RM 15.00 dapat RM 1.00 Setiap Bulan )
2) Pakej Anak Sekolah
3) Pakej Remaja
4) Pakej Dewasa

ANAK SEKOLAH : MODAL SEKALI RM197.40 DAPAT RM43.00 TOLAK 15%, PENCEN BULANAN ANDA
RM36.00 SEBULAN SEUMUR HIDUP + Barang Yg Sama Harga Dari Potongan 15% (IKS)

REMAJA : MODAL SEKALI RM1,231.00 DAPAT RM281.00 TOLAK 15%, PENCEN BULANAN ANDA
RM238.00 SEBULAN SEUMUR HIDUP + barang yg sama harga dari potongan 15% (IKS)

DEWASA : MODAL SEKALI RM3,663.00 DAPAT RM841.00 TOLAK 15%,PENCEN BULANAN ANDA
RM714.00 SEBULAN SEUMUR HIDUP + barang yg sama harga dari potongan 15% (IKS)
________________________________________________________________________________ _____________________
TETAPI SEKIRANYA !!!!! … JIKA ANDA DAN LEVEL BAWAH ANDA TERMENAJA : Jika Anda Menaja ( Direct Sponser ) Anak Sekolah Anda Dapat RM10.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Remaja Anda Dapat RM61.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Dewasa Anda Dapat RM181.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Jika Level 2 Anda Menaja Anak Sekolah Anda Dapat RM7.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Remaja Anda Dapat RM41.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Dewasa Anda Dapat RM121.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Jika Level 3 Anda Menaja Anak Sekolah Anda Dapat RM4.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Remaja Anda Dapat RM21.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Dewasa Anda Dapat RM61.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan

Jika Level 4 Anda Menaja Anak Sekolah Anda Dapat RM1.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Remaja Anda Dapat RM1.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan Dewasa Anda Dapat RM1.00 Pencen Tambahan Setiap Bulan

Jika Level 5 Anda Menaja ( ANDA TIDAK DAPAT APA-APA )

Dipetik dari sabahan.net forum.

JADUAL PENERANGAN SETIAP MINGGU:(boleh didapati dari buluhmas.com)

HARI MASA LOKASI
Isnin 8.30 mlm -Buluhmas Mart,Tanjong Karang (Bersebelahan dengan Ibu Pejabat Buluhmas Enterprise Sdn Bhd).
Isnin 8.45 mlm -No.740-1, Jln Sentul Utama, 51000 Kuala Lumpur. – Hubungi Wakil Sentul Shanisree (Nazree) 017-2210704 / 019-3923944 / 014-6463629 / 018-3838586 / 03-40425445
Selasa 8.45 mlm -No.740-1, Jln Sentul Utama, 51000 Kuala Lumpur. – Hubungi Wakil Sentul Shanisree (Nazree) 017-2210704 / 019-3923944 / 014-6463629 / 018-3838586 / 03-40425445
Selasa 9.00 mlm – No.17, Lorong Mat Kilau, Jalan WOng Ah Jang. Kuantan , Pahang – Hubungi En. Yusoff 017-9840021 / 0139767008 / En. Wawi 019-9475999
Selasa 8.30 mlm -No.10, Tmn Sri Kasih Paroi, Senawang N.Sembilan.
Selasa 8.45 mlm Pejabat Wakil BuluhMas Cawangan Shah Alam– No.96B, Jln Pelabur A 23/A, Seksyen 23, 40000 Shah Alam.(Belakang Seng Heng). (Hubungi Azwa 019-2549282 / Najib 012-3788625 / Azli 012-2436342)
Rabu 9.00 mlm -Hotel Mar Lodge, Pasir Putih
Rabu 9.00 mlm -Kompleks Belia dan Sukan Kuantan.- Hubungi Rahman 013-9973923 / Awang 0199560900
Rabu 8.30 mlm Taman Anda Cawangan Ipoh.-Hubongi Wakil Ipoh Perak, Mohd Ghazali 0165948948
Khamis 8.00 mlm Pejabat Terminal Teksi Felda Sungai Mas Kota Tinggi. – Hubungi Misridin 013-7070752 / Airus 013-7070291/017-7113809
Jumaat 9.00 mlm -Hotel Ansar Garden Kota Bharu
Jumaat 9.00 mlm -No. 39, Jalan 3/7, Taman Intan Perdana, 71050 Port Dickson. Negeri Sembilan.- Hubungi Fitri 019-7437207
Jumaat 8.30 mlm D’Palma Hotel Seksyen 19 Shah Alam. (Hubungi Halim 012-2240617)
Jumaat 8.30 mlm -Hotel First Business Inn KL. (Hubungi Sam 019-2494267)
Jumaat 8.00 mlm -Pejabat MZN Technology Solution, Mezzanine Floor, Block B, Lot 4, Taman Grand View, Sandakan. (Hubungi Zulkifli 012-3662708)
Jumaat 9.00 mlm -Akid Corner Restaurant. No.708 Jln Perak, 13200 Kepala Batas, P.Pinang.- Hubungi Mohamad Abas 04-5756058 / 019-4004930
Jumaat 9.00 mlm Dewan YPK Jalan Sultan Omar, Kuala Terengganu. Hubungi wakil Rahman 0139973923 / Faiz 019-9355500 / Din 013-9350800
Sabtu 9.00 mlm -BuluhMas Mart Machang, Jln Pasir Putih Lama
Sabtu 8.30 mlm BuluhMas Mart Sg Petani. No 2, Lrg 1, Taman Angsana Sg. Petani Kedah. (berhampiran dgn pusat pakar metro Sg. Petani)-Hubungi wakil Sg. Petani
Sabtu 9.00 mlm Dewan Harmoni Damansara Damai (Hubungi Noor Hayati 019-3892223)
Sabtu 8.30 mlm Dewan Komplek Kejiranan Persint 16 Putrajaya- Hubungi Idris 019-2779224 (Taklimat pada 30hb Ogos 2008 dibatalkan)
Sabtu 8.45 mlm Pejabat Wakil BuluhMas Cawangan Shah Alam– No. 96B, Jln Pelabur A 23/A, Seksyen 23, 40000 Shah Alam. (Hubungi Azwa 019-2549282 / Najib 012-3788625 /Azli 012-2436342)
Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Ada sesiapa dah join tradelite.net

Posted on 7 October 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan | Tags: , |

Investment Contract 20D
This type of contract is targeted at short-term investors who seek small returns and maintain liquidity at the same time. Funds are mostly traded on the Foreign Exchange Market using Intraday Trading.

Minimum Investment: $/€ 50
Maximum Investment: $/€ 2500
Contract Duration: 20 calendar days
Total Investment Return: 118% (including principal)
Contract Cancellation: Allowed at any time (10% fee)
Investment Contract 40D
These contracts are often chosen by investors seeking above than average returns, but don’t want long-term commitments. Returns derive from trades on both the Derivatives and the Foreign Exchange Markets.

Minimum Investment: $/€ 50
Maximum Investment: $/€ 5000
Contract Duration: 40 calendar days
Total Investment Return: 147% (including principal)
Contract Cancellation: Allowed at any time (10% fee)
Investment Contract 60D

Contracts 60D are targeted at investors seeking high capital growth and are willing to make long-term commitments. The majority of assets are invested in Derivatives Contracts, with a portion invested in high-quality Initial Public Offerings with strong business momentum.

Minimum Investment: $/€ 50
Maximum Investment: $/€ 10000
Contract Duration: 60 calendar days
Total Investment Return: 194% (including principal)
Contract Cancellation: Allowed at any time (10% fee)

https://www.tradelite.net

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Barterwallet2u.com

Posted on 7 October 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan, Pendapatan Aktif, Pendapatan Pasif | Tags: , |

Harap maklum :
BTR2U.COM bukan laman web rasmi syarikat!!!
WEBSITE ini milik peribadi MyTeam bagi mempromosikan perniagaan Barterwallet2u.Com Berhad dan membantu pendaftaran ahli-ahli baru ke dalam syarikat tersebut. Tanpa promosi bisnes anda akan sukar berkembang. Salah satu bentuk promosi adalah media iklan, seperti iklan baris, iklan media cetak, elektronik, dan lain lain. Semakin banyak media iklan yang anda gunakan untuk promosi maka semakin besar peluang bisnes anda berkembang.

Barterwallet2u.com Berhad bukan satu skim. Anda hanya berkongsi modal dengan syarikat ini (secara JV atau usahasama) untuk sebuah projek gergasi kitar semula dari bahan terbuang. Syarikat ini membeli barang-barang terbuang yang boleh di kitar semula seperti besi buruk, aluminum, kertas, plastik dan pelbagai lagi. Bidang kitar semula telah melahirkan ramai jutawan tanpa kita sedari. Dengan pengalaman yang ada maka syarikat ini malancarkan satu program bagaimana anda boleh turut serta dengan modal yang sangat minimum samaada anda sebagai rakan kongsi yang hanya duduk diam atau anda yang ingin aktif mencari seramai mana rakan-rakan baru. Pastinya usaha anda itu akan dibayar dengan insentif yang lumayan!.

Barterwallet2u.Com Berhad kini telah melangkah lebih jauh dengan membawa perniagaan BW ke Negara Eropah. Justeru, pertukaran wang telah diselaraskan kepada matawang EURO. Anda tidak akan rugi menyertai BW (JV dengan BW) kerana syarikat sedang membuat perancangan yang akan membawa keuntungan yang lebih besar kepada para pesertanya. BW adalah revolusi bisnes terbaru dan terkini. Pastinya, hanya mereka yang berani mengambil risiko dan dapat melihat peluang di hadapan mereka, akan menikmati keuntungan dalam perniagaan ini.

Modal penyertaan: Classic : RM55.00 (100 e-point), Silver : RM550.00 (1000 e-point), Gold : RM1650 (3000 e-point) dan Platinum : RM5,500.00 (10,000 e-point). Kadar pertukaran semasa penyertaan: Euro 1 = RM5.5.  Dengan e-point tersebut, anda boleh tebus “redeem” pelbagai barangan atau produk syarikat yang akan diumumkan selepas hari pelancaran nanti.

Untuk pengetahuan anda, 50% dari amaun (jumlah modal yang anda bayar) akan digunakan untuk urusniaga KITAR SEMULA (besi buruk dan lain-lain). Keuntungan yang diperolehi dari perniagaan tersebut, syarikat membayar dividen SETIAP MINGGU kepada ahli-ahli. Manakala 50% lagi dikhaskan untuk plan pemasaran kepada ahli-ahli yang memperkenal/menaja rakan-rakan. Ini bermakna, apabila anda menyertai perniagaan ini, anda DIJAMIN PULANGAN yang menguntungkan, iaitu PRODUK dan juga INSENTIF MINGGUAN, walaupun anda tidak berbuat apa-apa pun!. Setiap peserta berpeluang menikmati 2 jenis pendapatan:

1. PENDAPATAN PASIF

PASIF bermakna anda tidak perlu membuat penajaan atau memperkenalkan sesiapa. Anda hanya tunggu dividen atau pemberian keuntungan (antara 4% – 6%) setiap minggu, bergantung kepada jumlah keuntungan syarikat.  Dividen akan dimasukkan ke dalam e-wallet anda. Untuk melihat jumlah wang anda dalam e-wallet, anda hanya perlu log-in ke member area (laman web syarikat) menggunakan username dan password anda.  Lihat contoh di bawah (berdasarkan pemberian keuntungan 5% seminggu:

MODAL

PULANGAN MINGGUAN

RM55 (EURO 10)

EURO 0.50 (RM2.25)

RM550 (EURO 100)

EURO 5.00 (RM22.50)

RM1650 (EURO 300)

EURO 15.00 (RM67.50)

RM5,500 (EURO 1000)

EURO 50.00 (RM225.00)

Kadar pertukaran: 1bwp � Euro 4.5

DAFTAR P E R C U M A dalam borang (di bawah), kemudian log-in di http://www.btr2u.com menggunakan username dan password yang telah anda daftarkan.

2.  PENDAPATAN AKTIF

Setelah mendaftar, anda akan diberi sebuah laman web replika (tercatit username anda sendiri).  Web replika ini diberi PERCUMA!. Anda hanya perlu hebahkan dan promosikan peluang ini kepada rakan-rakan. Apabila mereka menyertai BW dengan membuat bayaran, anda berpeluang menerima pendapatan lumayan, melalui Plan pemasaran yang LUAR BIASA. Join sekarang!

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

EURO Currency!! Another HYIP

Posted on 25 September 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan | Tags: , , |

Posted by: aryst in Online opportunites, tags:

This is a new business that is booming in Malaysia, Indonesia, Taiwan and now, China. This is only for those who can understand Bahasa Melayu. The official blog (which is found below) is in English. This is open for Malaysian, Indonesian, Bruneian and for those who can understand this advertisement. Currently, I’m a member for this business or JV.

JV (USAHASAMA) NIAGA

b e r s a m a

BARTERWALLET2U.COM BERHAD

BW HeadQuater Asia, No. B11, Tanjung Duren Utara, Jakarta. Indonesia

MALAYSIA (KUALA LUMPUR) BRANCH

Customer Service :
+6 03-9274 2848
Facsimile No : +6 03-9274 3848

http://www.barterwallet2u.biz

Sekiranya anda KURANG YAKIN, RAGU-RAGU atau WAS-WAS mengenai ketulinan perniagaan ini, sila lihat informasi terkini dari syarikat melalui blog – klik di bawah

BLOG

Walau apa pun, lu fikir la sendiri!!!

1. PENDAPATAN PASIF

PASIF bermakna anda tidak perlu membuat penajaan atau memperkenalkan sesiapa. Anda hanya tunggu dividen atau pemberian keuntungan (antara 4% – 6%) setiap minggu, bergantung kepada jumlah keuntungan syarikat. Dividen akan dimasukkan ke dalam e-wallet anda. Untuk melihat jumlah wang anda dalam e-wallet, anda hanya perlu log-in ke member area (laman web syarikat) menggunakan username dan password anda. Lihat contoh di bawah (berdasarkan pemberian keuntungan 5% seminggu:

MODAL

RM55 (EURO 10) – Pulangan Mingguan = EURO 0.50 (RM2.25)

RM550 (EURO 100) – Pulangan Mingguan = EURO 5.00 (RM22.50)

RM1650 (EURO 300) – Pulangan Mingguan = EURO 15.00 (RM67.50)

RM5,500 (EURO 1000) – Pulangan Miingguan = EURO 50.00 (RM225.00)

Kadar pertukaran: 1bwp – Euro 4.5

2. PENDAPATAN AKTIF

Setelah mendaftar, anda akan diberi sebuah laman web replika (tercatit username anda sendiri). Web replika ini diberi PERCUMA!. Anda hanya perlu hebahkan dan promosikan peluang ini kepada rakan-rakan. Apabila mereka menyertai BW dengan membuat bayaran, anda berpeluang menerima pendapatan lumayan, melalui Plan pemasaran yang LUAR BIASA. Join sekarang!

If you feel that you want to join us, just click on this LINK or email me, nimrodjo@gmail.com. If you want a prove from my own account, I will email the screen shot of my account to you. I will register you immediately if you are interested!

Thanks to : Rungus sana Kudat

Read Full Post | Make a Comment ( None so far )

Ada sesiapa dah join ? Gemilang Mirza Sdn Bhd

Posted on 25 September 2008. Filed under: Finance, HYIP, Pelaburan | Tags: , , , |

Proprietor :Gemilang Mirza Sdn Bhd

Gemilang Mirza Sdn. Bhd. diasaskan oleh En. Awang Binting Pengiran Mat Salleh yang juga merangkap Pengarah syarikat.Konsep perniagaan syarikat ialah ‘Pembahagian Keuntungan’ berasaskan penjualan produk melalui perkongsian modal.

Produk keluaran Gemilang Mirza Sdn Bhd berasaskan produk makanan kesihatan yang diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan di iktiraf oleh KPDNHEP.Ia menepati standard kualiti yang ditetapkan dan kini berada di pasaran.

Sila berhubung dengan Pemodal atau Agen yang dilantik berkenaan jadual perkongsian modal dan pembahagian keuntungan. Anda boleh memilih pakej pelaburan 6 bulan atau 10 bulan dan boleh menambah jumlah modal pada bila-bila masa mengikut kesesuaian dan kemampuan anda.

Alamat Syarikat :
Sedco Shop,Lot Satu, Blok A, Peti Surat 738, 89608 Papar Sabah.
Tel/Fax : 088-916931
*Sebarang pertanyaan atau keraguan sila berhubung terus dengan pihak Syarikat.

sumber dari : http://gemilang4u.blogspot.com/

.Jadual Perkongsian Modal Dan Pembahagian Keuntungan.

.Tempoh Pelaburan 6 Bulan.

Modal RM Pulangan RM x 6 Bulan Jumlah RM Untung RM
1000 292 1752 752
2000 584 3504 1504
3000 876 5256 2256
Read Full Post | Make a Comment ( 1 so far )

Next Entries »

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...